Våld och hatbrott

Hatbrott är ett samlingsnamn för många olika brott. Det som gör det till ett hatbrott är motivet bakom brottet. Om det beror på brottsoffrets nationalitet, etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller funktionshinder kan det definieras som ett hatbrott. Ibland förekommer olika former av våld och ibland rör det sig om verbala kränkningar.

våldI Sverige för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) statistik över all brottslighet. De vanligaste typerna av hatbrott är ofredande och olaga hot. Ofta handlar det om att någon försöker kränka en viss person eller grupp genom till exempel muntliga trakasserier eller nedvärderande texter på Internet. Andra gånger övergår det till fysiskt våld som misshandel eller rentav mord. En förövare blir dömd för brottet de utför, men om det också handlar om ett hatbrott brukar det anses som en försvårande omständighet. Med andra ord blir det i vissa fall en hårdare bedömning på den aktuella straffskalan för brottet. När det gäller misshandel och andra former av våld är det större sannolikhet att få ett hårt straff.

Hur motverkas våld och hatbrott?

Ett problem i arbetet mot hatbrott är att många svenskar tror att det rör sig om olika typer av extremister. Till exempel förekommer missuppfattningen att det enbart skulle vara nazister som ger sig på judar eller bara inbitna rasister som utsätter personer med mörk hudfärg för våld. Det stämmer inte med verkligheten. Ofta är det helt vanliga människor som utför hatbrott. Brottsoffrets kollegor, grannar eller andra individer i personens närhet är i många fall gärningsmännen bakom våldet. När det gäller sexuell läggning som homosexualitet är det inte sällan offrets egna familjemedlemmar.

Att motverka våld och hatbrott är svårt, men i grund och botten handlar mycket om värderingar. Respekt för människor lika värde och respekt för de mänskliga rättigheterna är vad som krävs för att undvika att hat får fäste i samhället. Inom vissa kulturer och religioner är det dock vanligt med åsikter som underblåser hatbrott. Utbildning och stöd till brottsoffer är för närvarande metoder som används. Mer förebyggande arbete behövs för att motverka våld och hatbrott.