Datum för att fira rättigheter

Internationella kvinnodagen firas den 8:e mars varje år för att lyfta frågan om kvinnors rättigheter. Syftet är att uppmärksamma ojämställdhet och hur kvinnors situation ser ut på olika platser runtom i världen. Denna dag instiftades redan 1910 av en socialistisk världsorganisation på initiativ av Clara Zetkin. Då handlade mycket om att verka för kvinnlig rösträtt. Det var först 1975 under Förenta nationernas första internationella kvinnokonferens som arbetet började med att göra dagen till en gemensam internationell kvinnodag. Sedan 1978 är dagen med bland FN:s högtidsdagar.

En del av den politiska innebörden har försvunnit från den internationella kvinnodagen i många länder. När man kommit långt med jämställdheten brukar dagen behandlas i ungefär samma anda som mors dag, det vill säga att fokus ofta hamnar på att uppmärksamma, hylla eller uttrycka sin kärlek till kvinnor. På många andra platser i världen har jämställdheten inte kommit lika långt och då ligger fokus mer på kamp för kvinnors rättigheter och mot ojämställdhet.

Andra datum för att fira rättigheter

Irättigheternternationella dagen för mänskliga rättigheter firas den 10:e december varje år. Syftet med dagen är att uppmärksamma FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den deklarationen antogs av FN:s generalförsamling redan 1948 och 1950 instiftades dagen för att högtidlighålla rättigheterna.

Internationella barndagen infaller den 20:e november varje år. Historiskt hör den samman med FN:s konvention om barnens rättigheter från den 20:e november 1989. Deklarationen om barnens rättigheter tillkom samma datum 1959 och konventionen antogs alltså exakt 30 år senare. Den kallas också för Barnkonventionen och är ett rättsligt bindande internationell avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Förenta nationerna uppmanade redan 1953 sina medlemmar att själva skapa en barndag som Sverige valde att fira barndagen den första måndagen i oktober.

Internationellt är det dock 20:e november som brukar firas som den stora dagen för barnens rättigheter. UNICEF i Sverige uppmärksammar inte första måndagen i oktober, utan istället kraftsamlar de alla sina aktiviteter till den internationella dagen. Detsamma gäller de flesta internationella barnrättsorganisationer.