Rätten till sig själv i Latinamerika

Latinamerika ligger långt efter de flesta Europeiska länder när det gäller mänskliga rättigheter, jämställdhet och lagar mot diskriminering. Ett konkret exempel i Latinamerika är när den 24 år gamle Daniel Zamudio brutalt överfölls och misshandlades till döds i Chiles huvudstad Santiago år 2012. Motivet bakom latinamerikabrottet var att Zamudio var homosexuell. Efter brottet blev påtryckningarna från allmänheten stora, eftersom det rättsliga efterspelet visade på stora brister i lagstiftningen. Det fanns inte ens en antidiskrimineringslag.

Resultatet av allmänhetens och olika organisationers påtryckningar blev Zamudio-lagen. Den innebar ett förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning, religion, kön, etnisk tillhörighet, utseende samt funktionshinder. Lagen röstades igenom fyra månader efter mordet på Zamudio och sågs som ett stort framsteg. Dock är homofobin i Chile fortsatt stark och tre år efter mordet på Zamudio har ytterligare 10 personer blivit mördade på grund av sin könsidentitet eller sexuella läggning. Även övriga Latinamerika har stora problem med homofobi.

Latinamerika har en lång väg att gå

Problemen med homofobi i Chile är bara ett exempel i ett stort område med flera länder där det finns enorma problem med homofobi, transfobi och överlag bristfälliga rättigheter för dessa personer, även benämnt HBTQ personer. Första steget är att försöka sätta problemen på agendan. Det sorgliga är att det ofta krävs tragiska och våldsamma händelser som dödsmisshandeln på Zamudio för att media och allmänhet ska börja engagera sig i Latinamerika. Olika former av diskriminering är ofta väldigt djupt rotade i dessa länder. En del menar att det beror på att den katolska kyrkan är mycket stark i Latinamerika. Inom den katolska kyrkan har man av tradition motarbetat ökade rättigheter för HBTQ-personer, till exempel rätten för homosexuella personer att ingå äktenskap.

Även abortmotståndet har historiskt varit starkt i Latinamerika med abortförbud i flera länder. Bland annat riskerar kvinnor i Bolivia ett fängelsestraff på upp till tre år om de genomgår en abort. Undantaget är om de utsatts för våldtäkt eller om deras liv är i direkt fara. Sådana abortlagar och avsaknad av antidiskrimineringslagar ställer allvarliga frågor om rätten till sig själv i Latinamerika.