Kvinnohat

Kvinnor och flickor känner sig ofta utsatta även i dagens moderna samhälle. Det finns ett övergripande hot om att någon gång bli utsatt för ett överfall eller en våldtäkt. Många kvinnor varnas redan i ung ålder för att gå ensamma på kvällen eller följa med en främmande man. Samma rädsla befäst när de sedan talar om för sina döttrar att de måste vara försiktiga och hela tiden vara på sin vakt mot män. Statistiskt sätt är den mest sannolika förövaren en man i deras närhet. Till exempel kan det vara en man kvinnan har ett förhållande med. En bakomliggande orsak till att män ger sig på kvinnor brukar definieras som kvinnohat. Exakt vad som ingår i begreppet kvinnohat är svårare att svara på, men generellt sätt handlar det om att kvinnor objektifieras och utnyttjas. Ofta är motivet sexuellt. En del män finner njutning i att dominera och förnedra kvinnor.

Går det att bekämpa kvinnohat?

kvinnohatAtt kvinnor diskrimineras, våldtas, misshandlas eller rentav mördas av kvinnohatare är givetvis ett samhällsproblem. Tyvärr är det ofta svåra fall. Det kan röra sig om en gift kvinna som misshandlats under många års tid av sin partner. Ett annat exempel är en dotter som utnyttjas sexuellt av sin far. Många fall av kvinnohat är mycket upprörande och visar på en fruktansvärt förvriden syn på kvinnor. Hittills har ett stort problem varit att många kvinnor inte anmäler när de utsätts för våld, både fysiskt och sexuellt, i nära relationer. Med ökat stöd och ökad medvetenhet om problemet kan situationen förbättras.

Det är också viktigt att nyansera debatten. De allra flesta män hatar inte kvinnor. Kvinnor bör heller inte begränsa sina liv på grund av kvinnohat. Alla människor i samhället måste tillsammans verka för sunda värderingar. Ett hot i det moderna samhället är att sex och våld i kombination har normaliserats inom filmer, reklam och pornografi. Flera kvinnoorganisationer hävdar att en sådan trend också underblåser kvinnohat. Att våga ta debatten och att diskutera frågor som kvinnohat och sexism i skolor och på arbetsplatser är ett steg i rätt riktning.