Abortförbud

Abortförbud är en infekterad fråga som lett till intensiva politiska debatter i många av världens länder. Läkare och förespråkare för kvinnors rättigheter är generellt sätt mot abortförbud. Rätten att få bestämma över sin egen kropp anses av de flesta som en mänsklig rättighet. Trots detta har vissa länder klubbat igenom ett totalt abortförbud. Med det menas att alla aborter är olagliga, även om kvinnans liv är i fara och även om kvinnan blev gravid genom våldtäkt. Länder med ett strikt abortförbud är El Salvador, Chile, Malta och Vatikanstaten.Nyligen har också Nicaragua röstat igenom ett totalt förbud mot aborter.

abortförbudProtester mot abortförbud

I länder med förbud är det ändå vanligt att kvinnor genomgår aborter. Ibland är graviditeten oönskad eller har uppkommit genom våldtäkt. Andra gånger är kvinnan från en strikt religiös familj och barn utanför ett äktenskap skulle göra att hon blir socialt utstött. Ytterligare ett fall är när det uppstår komplikationer eller svåra hälsoproblem för kvinnan på grund av graviditeten. Vid svåra problem måste en abort utföras för att kvinnan inte ska riskera att dö. Det är ett av de starkaste argumenten som används av aktivister som protesterar mot abortförbud.

Innan Nicaragua röstade igenom ett mer strikt abortförbud hade de fortfarande en mycket inskränkt aborträtt. Abort tilläts enbart vid våldtäkter och om kvinnans liv var i fara. Under tre års tid utfördes endast 24 legala aborter. Varje år beräknande man samtidigt att cirka 32 000 kvinnor utförde en illegal abort i Nicaragua. Med den nya lagen riskerar kvinnor som gör abort 6 år i fängelse. Även läkare som utför aborter riskerar mycket långa fängelsestraff. Det leder i sin tur att kvinnor tvingas ta allt större risker för att göra abort och att proceduren i större utsträckning görs under okontrollerade former.

De som förespråkar förbud mot aborter brukar argumentera för att människoliv är heligt och ofta finns religiösa motiv. I Nicaragua är omkring 85 % av befolkningen katoliker. Frågan är politiskt betydelsefull för att säkra röster och goda förbindelser med den katolska kyrkan. Att kvinnor riskerar att dö på grund av abortförbud verkar inte vara lika högt upp på agendan.