Sexismen inom poker

Ett ämne som diskuterats flitigt inom poker är förekomsten av sexism. Andelen kvinnliga spelare är fortfarande bara några procent och flera kvinnor som spelar poker hävdar att de har trakasserats. I slutändan leder det till att kvinnliga spelare inte känner sig välkomna. Det kan också leda till direkt obehag under spelets gång.

Varför förekommer sexism inom poker?

För att kunna göra någonting åt fenomenet är det viktigt att förstå orsakerna. Ibland förenklas problemet till att avundsjuka män inte gillar framgångsrika pokerkvinnor och därmed försöker trycka ner dem. Sannolikt förekommer detta, men sexism är mer komplicerat än så. En rot till problemet är en snedvriden kvinnosyn. En del män anser sig mer värda än kvinnor och anser inte att kvinnor överhuvudtaget bör ägna sig åt vissa aktiviteter. När de sedan ser att pokern förändras och fler kvinnor tar plats vid pokerborden blir det en kraftig motreaktion. Dessutom har poker länge varit väldigt mansdominerat. Det har byggts upp en viss kultur kring poker och en viss jargong gällande språkbruket som kan uppfattas som maskulin och ”grabbig”.

Andra menar att poker speglar samhället i stort. Det är vanligt att män kommenterar kvinnors utseende på ett nedlåtande sätt eller till exempel skojar om att blondiner är korkade. Sedan följer detta beteende med in i pokern. Ett tecken på att det är ett bredare problem är att flera andra mansdominerade yrken och hobbyverksamheter har stora problem med sexism. I slutändan måste dock även männen inse att ingen vinner på att försöka stänga ute kvinnor, eftersom de utgör halva befolkningen. För att poker ska växa och frodas behövs fler kvinnliga spelare, inte färre.

Allt är dock inte svart och vitt. Det finns kvinnor som utnyttjat sitt utseende eller sin särskilda ställning för att förhandla sig till fina sponsorkontrakt inom poker. Andra kvinnor flirtar medvetet med manliga spelare för att försöka vinna fördelar vid pokerborden. Då är det kanske inte så konstigt att vissa män blir avundsjuka. Samtliga spelare bör verka för en miljö där människor inte särbehandlas på grund av kön.